Cơ cấu tổ chức & nhân sự khoa Cơ khí

    

 

> BAN CHỦ NHIỆM KHOA

GVC. TS Trần Văn Trung, ĐUVBí thư chi bộ khoa Cơ khí, Phó Trưởng khoa phụ trách khoa

tvtrung@hcmutrans.edu.vn

 

TS Hoàng Anh Tuấn, Phó Trưởng khoa

tuan.hoang@ut.edu.vn

 

> GIÁO VỤ KHOA: Nguyễn Thị Ngọc Diễm, phó chủ tịch CĐ

> CÔNG ĐOÀN KHOA: ThS. Nguyễn Văn Hoàng, chủ tịch CĐ

> ĐOÀN THANH NIÊN: ThS.Trần Công Trí, Bí thư Đoàn khoa

> CÁC BỘ MÔN VÀ XƯỞNG THỰC TẬP

      1. Bộ môn Hình họa - Vẽ kỹ thuật

1. GVC. ThS Phạm Thị Hồng Nga, Tổ trưởng BM

2. ThS Bùi Thái Dương, Giảng viên

3. ThS Võ Đình Hiếu, Giảng viên

4. ThS Trần Đình Quốc Thắng, Giảng viên, P.BT chi Đoàn GV

5. ThS Trần Công Trí, Giảng viên, BT Đoàn khoa

6. Trần Thị Thanh Trà, Giảng viên

      2. Bộ môn Cơ sở Kỹ thuật Cơ khí

1. ThS Lê Văn An, Tổ trưởng BM

2. ThS Trần Tiến Đạt, Giảng viên

3. ThS Hồ Ngọc Thế Quang, Giảng viên

4. ThS Bùi Chấn Thạnh, Giảng viên

5. ThS Diệp Lâm Kha Tùng, Giảng viên, BT chi Đoàn GV

6. ThS Trịnh Thái Hưng, Giảng viên

7. ThS Dương Lê Hùng, Giảng viên

      3. Bộ môn Máy xếp dỡ - Máy xây dựng

1. ThS Nguyễn Danh Chấn, Tổ trưởng BM

2. GVC. ThS Trần Thị Tuyết Trinh, Giảng viên

3. ThS Thái Bá Đức, Giảng viên

4. ThS Nguyễn Văn Hùng, Giảng viên

5. ThS Hoa Xuân Thắng, Giảng viên

6. ThS Lê Thanh Đức, Giảng viên

7. ThS Nguyễn Văn Hoàng, Giảng viên

      4. Bộ môn Động cơ đốt trong

1. ThS Cao Đào Nam, Tổ trưởng BM

2. GVC. TS Trần Văn Trung, Phó Trưởng khoa

3. TS Hoàng Anh Tuấn, Phó Trưởng khoa

4. TS Nguyễn Thành Sa, Giảng viên

5. ThS Dương Minh Thái, Giảng viên

6. ThS Phan Quang Định, Giảng viên, UV Đoàn khoa

7. KS Nguyễn Sỹ Châu, Giảng viên

       5. Bộ môn Cơ khí Ô tô

1. ThS Trần Đức Kết, Tổ trưởng BM

2. PGS TS Nguyễn Hữu Hường, Giảng viên

3. ThS Nguyễn Văn Giao, Giảng viên

4. GVC. ThS Đào Xuân Mai, Giảng viên

5. ThS Thái Văn Nông, Giảng viên

6. ThS Nguyễn Văn Thắng, Giảng viên

7. ThS Phạm Văn Thức, Giảng viên

      6. Bộ môn Cơ khí Tự động

 

1. ThS Lê Công Danh, Tổ trưởng BM

2. ThS Nguyễn Xuân Chiến, Giảng viên

3. ThS Phạm Thành Trung, Giảng viên

 

 

 

      7. Xuởng thực tập Cơ khí

1. ThS Trần Văn Công, Trưởng Xưởng thực tập cơ khí

2. KS Nguyễn Văn Thuận, Giảng viên

3. Đỗ Văn Nghiêm, Giảng viên

4. Nguyễn Đăng Năm, Giảng viên

 

TÌM KIẾM
CÁC WEBSITE KHÁC
THỐNG KÊ
Số lượt truy cập:


Số người online: