Kỹ thuật Cơ khí Ô tô [ cao học]

Đào tạo cán bộ khoa học trình độ Thạc sĩ kỹ thuật để phục vụ công tác nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ, quản lý kỹ thuật và định hướng phát triển trong lĩnh vực cơ khí giao thông vận tải nói chung và kỹ thuật ô tô nói riêng.

 

1. Thời gian đào tạo: 2,5 năm 

 

2. Mã ngành: 60520116

 

3. Chỉ tiêu tuyển sinh:

 

 

TÌM KIẾM
CÁC WEBSITE KHÁC
THỐNG KÊ
Số lượt truy cập:


Số người online: